Soho BG

Luka Beograd

PRESS

Soho BG

Kravice oslikane na teritoriji Luke Beograd

Kravice oslikane na teritoriji Luke Beograd

, 30. 09. 2011,

Luka Beograd učestvovala u humanitarnoj akciji "Kravice u gradu"


E-MAIL
PRINT
PRINT
SOHO - Dopis Ministarstva infrastrukture o iseljavanju umetnika

SOHO - Dopis Ministarstva infrastrukture o iseljavanju umetnika

Beograd, 20. 05. 2011,

SOHO - Dopis Ministarstva infrastrukture o iseljavanju umetnika


E-MAIL
PRINT
PRINT
SOHO u Beogradu

SOHO u Beogradu

Beograd, 31. 03. 2011,


E-MAIL
PRINT
PRINT