Saopštenja

PRESS

Saopštenja

Objava rezultata glasanja na ponovljenoj redovnoj sednici Skupštine akcionara održanoj 29.07.2013.

Beograd 31. 07. 2013

Objava rezultata glasanja na ponovljenoj redovnoj sednici Skupštine akcionara održanoj 29.07.2013.

Objava rezultata glasanja na ponovljenoj redovnoj sednici Skupštine akcionara održanoj 29.07.2013.


E-MAIL
PRINT
PRINT