Luka Beograd

PRESS

URBANISTICKI ZAVOD BEOGRAD

Urbanistički zavod Beograda je javno urbanističko preduzeće osnovano od strane Skupštine grada Beograda za potrebe izrade planskih dokumenata od interesa za izgradnju i uređenje Beograda.

Sarađuje sa institucijama nadležnim za urbanizam i planiranje u drugim evropskim gradovima, predstavnicima investicionih grupa i fondova ispred vlada drugih zemalja i različitim predstavnicima neprofitnog sektora na projektima u regionu.

Organizuje i učestvuje na stručnim javnim tribinama, radionicama, seminarima, forumima iključujući i javne prezentacije i javni uvid.