DANIEL LIBESKIND
Daniel Libeskind Studio

Luka Beograd

PRESS

DANIEL LIBESKIND STUDIO

Iskustvo Daniela Libeskinda, jednog od najznačajnijih arhitekata današnjice, kreće se od velikih kulturnih centara i komercijalnih institucija preko muzeja, koncertnih hala i centara, univerziteta, hotela i privatnih kuća.

Poznat po novom kritičkom diskursu u arhitekturi, bio je angažovan i na projektima kao što su Jevrejski muzej u Berlinu, studentski centar Metrpolitenskog Univerziteta u Londonu, kao i poslovna zgrada Hyndai korporacije u Suelu.

Daniel Libeskind je učestvovao i na projektima revitalizacije industrijskog priobalja u Singapuru -Keppel Bay, Dablinu i Seulu, kao i na projektima u Dizeldorfu, Milanu, Hong Kongu, Londonu, Las Vegasu, Kopenhagenu, Varšavi, Torontu.

Pored svih velikih projekata koje je realizovao, svakako da je njegovo ime najviše proslavljeno dobijanjem nagrade na javnom konkursu „World Trade Center", tako da je Daniel Libeskind i autor Master plana memorijalnog kompleksa Svetskog trgovinskog centra koji je srušen 11.septembra u Njujorku.

Dobitnik je mnogobrojnih priznanja i nagrada iz oblasti arhitekture, ali i priznanja koja prevazilaze njegovu struku kao što je Medalja za zasluge na polju kulture koju je dobio od Nemačke Vlade 2007. godine.

Pored projektovanja, bavi se i edukacijom i do sada je održao niz predavanja na univerzitetima širom sveta gde je govorio o svojim idejama i novim pravcima u arhitekturi. Njegovi radovi izlagani su po najpoznatijim svetskim galerijama i muzejima.

Vise o biografiji Daniela Libeskinda

http://www.daniel-libeskind.com/studio/daniel-libeskind/