Luka Beograd

PRESS

SCOTT WILSON

Scott Wilson je globalna inženjerska i idizajn konsalting grupa.
Sa sedištem u Velikoj Britaniji, grupa ima razvijenu mrežu širom sveta sa 80 kancelarija i preko 6.000 zaposlenih.

Scott Wilson nudi strateški konsalting i multidisciplinarne profesionalne usluge koje se odnose na železnicu, infrastrukturu, životnu sredinu ,prirodne resurse i saobraćaj.

Ključni regioni su Velika Britanija, Azija-Pacifik, Evropa, Indija i Bliski Istok, sa regionalnim centrima u Londonu, Hong Kongu, Varšavi, Nju Delhiju i Bahrein / Dubaiju.

Scott Wilson je sproveo dva istraživanja za kompanju Luka Beograd : Inicijalna procena životne sredine i Inicijalna procena saobraćaja

Inicijalna procena životne sredine predstavlja analizu životne sredine na predmetnoj lokaciji Luke Beograd. Procena se sastoji od više delova koji se bave pitanjima održivog razvoja i građevine, hidrologije poplava, kvaliteta zemljišta, kontaminiranih zemljišta, ekologije i arheologije.

Studija Scott Wilson-a je bila izvedena na osnovu neposredne analizei obilaska lokacije kao i informacijama dobijenih od lokalnih stručnjaka.

Svrha inicijalne procene saobraćaja za lokaciju Luke Beograd je da obezbedi kratak pregled postojećih saobraćajnih problema i njihov uticaj na budući razvoj urabnog centra.