Luka Beograd

PRESS

PTV

PTV Planung Transport Verkehr od 1979 nudi širok spektar inženjering i konsalting usluga iz oblasti saobraćaja:
(Master) planiranje, planiranje javnog transporta, ITS - upravljanje saobraćajem, kao i ekonomije saobraćaja i transportnog inženjeringa.

Softverski paket PTV za planiranje saobraćaja je vodeći na tržištu i standard koji je svetski priznat.

PTV je aktivan u Srbiji od 2000.god i angažovan je od strane javnih insitucija i sarađuje sa lokalnim stručnjacima i akademskom zajednicom.

Učešće PTV na projektu „Grad na vodi":

Na osnovu učešća PTV na Generalnom saobraćajnm planu Beograda (SMARTPLAN), kao i postojećih saobraćajnih modela, PTV je izradio analize saobraćaja budućeg urbanog centra „Grad na vodi". Zajedno sa kolegama iz CEP-a i GISTEC-a definisani su scenariji urbanog razvoja i odvijanje saobraćaja za različite vremenske periode , kako bi se identifikovao budući kapacitet saobraćaja i korišćenje saobraćajnica i javnog prevoza.