Gehl Architects

Luka Beograd

PRESS

Gehl Architects


Gehl Arhitects je renomirana konsultantska kuća koja pruže usluge iz oblasti urbanog dizajna, planiranja i arhitekture grada. U svom dosadašnjem radu angažovana je od strane gradskih uprava i institucija za urbanističko planiranje: Londona, Njujorka,Ciriha, Kopenhagena, Praga, Milana, Stokholma, Singapura, Nagoje, Amsterdama, Ljubljane, Melburna, Osla, Sidneja, Edinburga, Brisela i Sao Paula.

Jedinstvena metodologija Gehl Architects polazi od principa da su ljudi i javni prostor najvažniji prioritet prilikom procesa planiranja gradova. Javni prostor treba da bude mesto za sve, da obuhvata jedinstvene kvalitete i pogodnosti za odredjenu urbanu sredinu, otvorenu za različite aktivnosti i mogućnosti.

Dizajnerska rešenja i strateške planove ova konsultantska kuća formuliše na osnovu kvantitativnih i kvalitativnih istraživanja društvenog konteksta upotrebe javnog prostora i javnog života uopšte.

Na ovaj način se njihove smernice i strategije za maksimiziranje potencijala i indvidualni razvoj odredjenog mesta zasnivaju sveobuhvatnom razumevanju njegovih kulturnih i geografskih specifičnosti.

Strateške smernice Gehl Architects su date u okviru studija,radionica, javnih konsultacija, predavanja i konferencija.

METOD RADA KONSULTANTSKE KUĆE GEHL ARCHITECTS

''Put do stvaranja uspešnih područja počinje postavljanjem ljudi na prvo mesto''.
Kako bi novim prostorima osigurali dinamičan javni život i izbegli najčešće greške savremenog urbanog planiranja, konsultantska kuća Gehl Architects je razvila metod rada pod imenom Život/Prostor/Zgrade.

PREOKRENUTI PROCES

Osnovna ideja od koje se polazi je da korišćenje javnog prostora predstavlja ključni momenat za kvalitet življenja u urbanoj sredini.

Uobičajeni način planiranja, koji se fokusira na saobraćaj i zgrade, treba preokrenuti, kako bi čovek i korisnik postali vidljiviji u procesu planiranja.

U većini slučajeva početak vizije je stvaranje lepih objekata, koji čine "faktor zasenjivanja", oko kojih postoji slobodan prostor. Na kraju ostaje nada da će ostali deo prostora zaživeti. Ovakvim pristupom se prepuštaju slučaju najvažniji aspekti koji čine grad dinamičnim, bezbednim i privlačnim. Konsultantska kuća Gehl Architects radi na uspostavljanju drugačijeg načina razmišljanja: prvo čovek i okruženje koje je prilagođeno ljudima.

LJUDI

Osnova planiranja mora biti vizija javnog života u datom prostoru. Ko su njegovi potencijalni korikorisnici? Koje aktivnosti treba da se odvijaju u njemu? Kakav život može tu da se odvija?

PROSTOR

Prostor se razvija i projektuje na osnovu vizije javnog života, kako bi mogao da omogući i podstakne željene aktivnosti. Prostor se može planirati prema parametrima željenih trasa, odredišta, korisničkih grupa i aktivnosti kao dela vizije. Prostor treba projektovati tako da se stvore nove vrednosti i da se iskoriste postojeće.

Dizajnerska rešenja Gehl Architects počinju sa formulisanjem vizije i sveobuhvatnim programom aktivnosti na osnovu tipa života - aktivnosti i znamenitosti - koje su svojstvene datom području. Sledeći korak je razvijanje mreže javnog prostora koja može da podrži viziju javnog života kroz razmere, oblik i klimu.

ZGRADE

Kvalitet zgrada takođe treba definisati u odnosu na prostor i život, kako bi se na najbolji mogući način povezale funkcije i aktivnosti i u zatvorenom i na otvorenom prostoru, čime se dalje doprinosi kvalitetu življenja u tim zgradama.

Konačno možemo da zamislimo kako zgrada može da doprinese našim aspiracijama za javni život u smislu visine.

Trendovi 21. veka stvorili su nove zahteve i izazove koje treba da uzmemo u obzir kako bi u budućnosti mogli da stvaramo okruženja koja su autentična, održiva i prilagođena svakodnevnom životu. Trendovi uključuju promene u stilu življenja, kao i promene u načinu na koji su društvo i grad organizovani.
U urbanom planiranju su načinjene mnoge greške od 60-ih godina 20. veka, zbog slepe vere u novo društvo i nove tehnike u projektovanju i proizvodnji, pri čemu se zaboravljalo da je čovek i dalje ljudsko biće, istih dimenzija, osnovnih potreba i osnovnih mogućnosti.

JAN GEHL

Osnivač Gehl Architects-a, je Jan Gehl je profesor arhitekture i urbanog dizajna škole arhitekture Kraljevske danske akademije lepih umetnosti u Kopenhagenu.

Pažnju svetske javnosti privukao je jos 1971. godine svojom knjigom "Život izmedju zgrada " (Life Beetwen Buildings) koja je imala izuzetan uticaj na ideje urbanog dizajna i planiranja javnog prostora. Knjiga je objavljena u Danskoj, SAD, Norveškoj, Holandiji, Japanu, Kini, Koreji, Italji, Nemačkoj, Španiji. Objavio je još 8 knjiga.

Jan Gehl godinama istražuje činjenicu da su ljudi najveća radost čoveka i ispituje načine na koje se ona može ugraditi u urbano planiranje. Učestvuje u projektima širom sveta i bavi se konsaltingom strategije razvoja kao i kreiranjem vizije urbanističkog unapređenja zona i gradova, pešačkim zonama i stvaranju okruženja koja su prilagođena čoveku.

Kao gostujući profesor predavao je i na univerzitetima širom sveta, Berkeley, Univ. of California, (1983 and 1985), Cleveland (2000), Nemačka: Dresden (1986), Hannover (1995), Kanada Toronto: (1972-73), Waterloo (1977), Calgary (1990), Australija: West Australia (1978), RMIT(1978) Melburn (1976 i1978), Poljska: Wroclaw (1987) Meksiko: Guadalajara (1983)

Nagrade:
1992. godine dobija nagradu- Sir Patrick Abercrombie Prize - za doprinos Gradskom planiranju i teritorijalnom razvoju Edinburga
1998.EDRA/ Places Research Award, (Environmental Design Research Association, USA)
1999 Dalicarlika - Nagrada za planiranje javnog prostora, Švedska,
2000. Prize of the Danish Pavers Guild, Kopenhagen, Danska
2003. Australia Planning Award, 2003 (w/City of Adelaide)
2006. EDRA/ Places Research Award, . Grad Melburn
2005. Australia Urban Design Award Grad Melburn

Dobitnik je priznanja i ordenja:
Cavaliere dell´Ordine "Al Merito della Republica Italiana"
Medaglia di Bronzo: Benemeriti della Scuola, della Cultura e dell´Arte (Italia)
N.L.Høyen - Medalja za doprinos u istrazivanju i edukaciji u umetnosti
International Fellow Royal Institute of British Architects (2007) (Int.FRIBA)
Priznanje - Honorary Fellow American Institute of Architects (2008), (Hon. FAIA)

O njemu je snimljen dokumentarni film:
"Grad za Ljude" (Cities for People), u koprodukciji Danskog filmskog instituta 2000. godine.