Luka Beograd

PRESS

GISTEC

GISTEC Consulting je preduzeće za projektovanje, osnovano u septembru 2005.god.

Osnovna delatnost je projektovanje i izrada studija u oblasti:

 

  • Saobraćaja
  • GIS-a (geografski informacioni sistem)
  • Projektata konstrukcija
  • Zaštite životne sredine

Na projektu „Analiza međusobnih uticaja transportnog sistema grada i razvoja područja Ada huje", koji je radio PTV, GISTEC je bio lokalni partner iz oblasti:

Analiza postojećeg stanja i formiranje saobraćajne mreže za potrebe softvera VISUM, koja je podrazumevala:

  • Definisanje novih saobraćajnih zona
  • opuna saobraćajne mreže transportnog modela Beograda
  • Pregled profila saobraćajnica u posmatranoj zoni
  • Kontrola kapaciteta saobraćajnica


Ekonomska analiza:

  • Procena troškova sprovođenja mera
  • Ekonomska procena po vremenskim presecima