Luka Beograd

PRESS

CONZIT

Osnivači i konsultanti CONZIT-a su dugogodišnji istraživači privredne stvarnosti, marketinga i poslovnog restrukturiranja.

Stečeni know-how, bogata informaciona baza i ugled kod klijenata garancija su da CONZIT kompetentno i savesno obavlja svoju misiju.

Upravo, misija CONZIT-a jeste kreiranje satisfakcije i vrednosti za klijente, kroz uspešno širenje i izoštravanje horizonta za upravljanje njihovim održivim razvojem.

CONZIT je za kompaniju Luka Beograd izradio studiju: "Makroekonomska analiza uticaja koje će imati urbanizacija na teritoriji sadašnje Luke Beograd na ekonomiju Grada Beograda i Republike Srbije".

Osnovna svrha studije je da, na objektivan i dovoljno argumentovan način, sagleda sve pozitivne i negativne uticaje koje će urbanizacija na teritoriji sadašnje Luke Beograd imati na ekonomiju Grada Beograda i Republike Srbije.