University College London Colin Fournier

Luka Beograd

PRESS

SARADNJA SA PROFESOROM KOLINOM FURNIJEOM

Prof. Colin Fournier je u ime beogradske delagacije predstavio projekat Belgrade Waterfront, na Waterfront Expo u Liverpulu 2008 godine.

Posvećen razvoju i unapredjenju gradskih priobalja, Waterfront Expo je zahvaljujući prisustvu predstavnika gradskih vlada, investitora, renomiranih arhitekata i gradjevinskih kompanija iz preko 400 gradova sveta, dobio zaslužnu reputaciju značajnog konferencijskog događaja real-estate industrije.

Cilj delegacije je bio da se da projektom Belgrade Danube Waterfront predstave veliki potencijali i mogućnosti Beogradskog priobalja ali i da se iskoristi jedinstvena prilika za razmenu iskustava, znanja i praksi najvećih gradova sveta.

Osim prisustva relevantnih eksperata tome je svakako doprinelo i učešće zvaničnih delegacija gradskih vlada, koje iza sebe imaju realizaciju značajnih projekata izgradnje složenih urbanih celina na svojim priobalnim područijima...

Profesor Fournier je ukazao na istorijski kontekst odnosa Beograda prema svojim rekama i priobalju. Kao i kod drugih gradova, ovaj ambivelantan odnos je rezultirao distanciranjem i povlacenjem grada od svog priobalja i svih mogucnosti koje ono pruža.

Projekat Belgrade Waterfront predstavlja prvi značajan korak u pravcu aktiviranja velikih potencijala koje Beograd poseduje zahvaljujući svojim rekama.

Predstavljena je prva faza projekta koja se odnosi na kreiranje i stvaranje master plana područja u saradnji i koordinaciji izmedju gradskih insitucija, univerziteta i renomiranih konsultantskih kuća, pod vodjstvom jednog od najrenomiranijih arhitekata današnjice Daniela Libeskinda.