Luka Beograd

PRESS

CEP

CEP je firma koja se 30 godina bavi urbanističkim i prostornim planiranjem, arhitektonskim projektovanjem, planiranjem saobraćaja i upravljanjem projektima u građevinarstvu. Generacije CEP-ovih stručnjaka izgradile su prepoznatljivu metodologiju rada u oblastima:

 

 • prostorno i urbanističko planiranje - planiranje grada po meri čoveka sredinom sedamdesetih značilo je planiranje ''umerenog grada''. Ovaj, nekada alternativni pristup, danas je prihvaćen kao urbana praksa savremenog planiranja bazirana na održivom razvoju gradova i njihovoj obnovi.
 • arhitektonsko projektovanje - arhitektura u kontekstu (CONTEXTUAL ARCHITECTURE) - savremeni pristup arhitektonskom projektovanju sa ciljem da harmonizuje zgradu sa okruženjem a da pri tom zadrži stilsku doslednost. Cilj projektanata je da stvore savremenu arhitekturu koja poštuje zatečeni kontekst i izrazi lokalni duh.
 • saobraćajne studije i projekti - primena najsavremenijih softverskih paketa koji pružaju mogućnost simulacije predloženih rešenja u studijama saobraćaja za mnoge gradove u Srbiji i Crnoj Gori, kao u studijama za Beograd, projektovanje i afirmacija biciklističkog saobraćaja u gradovima, projektovanje i dizajniranje specifične saobraćajne signalizacije (turistička, istorijska i sl.) ...
 • upravljanje projektima - kompletno vođenje projekta od pribavljanja zemljišta do započinjanja izgradnje na lokacijama u Beogradu


Uloga CEP-a u Projektu GRAD NA VODI Luke Beograd:

 • izrada baznih studija i analiza sa akcentom na značajnim prednostima i mogućim problemima za razvoj lokacije: Urbani značaj lokacije i neposrednog okruženja, Postojeći način korišćenja zemljišta, Postojeća saobraćajna mreža, Postojeća infrastrukturna mreža, Geološke karakteristike terena, Stanje i problemi životne sredine, Postojeća planska dokumentacija, Lokalne procedure . . .
 • saradnja sa Studijom Libeskind i Gehl Architect kao lokalni partner - prezentacija lokalnih normativa i standarda, sugestije za prepoznavanje identiteta lokacije i načina života grada . . .
 • učešće na radionicama u Beogradu i Njujorku
 • formiranje kompletne verzije Master plana


CEP-ov sintezni tim koji je angažovan na projektu GRAD NA VODI:

 • Ljubina Stefanović-Tasić, dipl.ing.arh
 • Vuk Đurović, dipl.ing.arh.
 • Ognjen Đurović, dipl.ing.arh.
 • Nataša Tančev, dipl.ing.arh.
 • Zorica Šljukić, dipl.ing.arh.
 • Milica Dimitrijević, dipl.ing.arh.
 • Milan Pavićević, dipl.ing.saob.