Luka Beograd

PRESS

ARUP

Arup je internacionalna firma planera, projektanata, arhitekata, inženjera i konsultanata, osnovana 1946. godine od strane Ove Arupa, nosioca počasne titule Ser u Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Severne Irske. Danas, to je jedna od najvećih i najuspešnijih internacionalnih konsultantskih kuća u svetu, sa oko 10,000 zaposlenih u 90 kancelarija u više od 35 zemalja.