The Aristotle University of Thessaloniki

Luka Beograd

PRESS

ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI I LUKA BEOGRAD

Kao predstavnici katedre za arhitekturu Aristotelovog univerziteta u Solunu, početkom maja smo predložili Luci Beograd da organizuje studentsku radionicu u Solunu čija bi tema bila aktivacija beogradskog dunavskog priobalja.
Luka Beograd je sa oduševljenjem prihvatila naš predlog i uz njihovu pomoć kao i uz podršku Aristotelovog univerziteta, radionica će biti održana od 26. septembra do 10. oktobra 2008.

Naše akademsko interesovanje je uglavnom fokusirano na potencijale grada kao lokacije u stalnom razvoju kao i na preoblikovanje njegovog budućeg razvoja, imajući u vidu da je to grad koji je geografski, ali i kulturološki veoma blizak Grčkoj, a posepbno Solunu. Značaj projekta je ogroman za regiju Balkana s obzirom na činjenicu da je Beograd glavni punkt na evropskim koridorima koji povezuje balkanske i evropske gradove, predvodeći ne samo komercijalnu već i kulturnu razmenu budući da je broj putnika koji krstare rekom u stalnom porastu.

Waterfornt projekat treba da odredi identitet grada, njegov izgled i simbol, kao i obeležje lokacije trudeći se da ga predstavi kao privlačnu međunarodnu destinaciju. U potrazi za identitetom veoma je važno utvrditi potrebe tržišta, profil potrošača, uspešno brendiranje, ali i ponovo uspostaviti vezu sa istorijskim i kulturnim nasleđem. Takođe treba voditi računa o građanima koji će saživeti sa novom lokacijom i omogućiti razvoj koji neće potisnuti duh starog grada i dozvoliti da postane isključivo tržišno orijentisan. Naravno, važno je negovati ekološki pristup koji poštuje geomoršološke osobenosti lokacije.