ARHITEKTONSKI FAKULTET

BEOGRAD

Luka Beograd

PRESS

SARADNJA ARHITEKTONSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU I LUKE BEOGRAD

Cilj saradnje je bio da se kroz nastavni program i kvalitetno akadademsko istraživanje obrade aktuelne teme koje imaju formativni uticaj na budućnost grada Beograda.

U okviru nastavnog programa M4 Arhitektonsko Urbanistički projekat, na prvom semestru diplomskih akademskih studija na Arhitektonskom Fakultetu, Univerziteta u Beogradu koji vodi docent Djordje Stojanovic, dipl. ing. arh, MArch AA, MSc LSE, ARB nalazi se istraživanje teritorije grada Beograda uz obalu Dunava koja je u vlasništvu Luke Beograd. Tokom semstra, studenti su analizarali potencijale lokacije i zatim definisali moguće pravce razvoja.

Na početku godine razmatrane su arhitektonske strategije za razvoj izuzetno velikog segmenta gradske teritorije i to kroz potragu za specifičnostima lokacije i njihovim medjusobnim odnosima. Pitanja koja su se odnosila na pristupačnost, gustinu gradnje, distribuciju namena i reciprocitet privatnog i javnog, uzeta su u razmatranje pri formiranju projektantskog protokola i dalji rad sa prostornom formom...

Fleksibilne adaptivne formacije su bile izražene kao oblik planirane urbanizacije dopunjene nepredvidivim činiocima. Napravljeni su izleti u oblasti informatike, matematike, biologije, toerije menadžmenta u potrazi za slobodnim pristupom u arhitekturi velikih projekata.

U drugom semestru pažnja je preusmerena na zatvoreni prostor jedne od skladišnih hala na istoj lokaciji i njegovoj rehabilitaciji. Ranije razvijeno poznavanje projektantskih tehnika je dopunjeno sa upoznavanjem sa metodama fabrikacije, u cilju da se prizvede gradjevinski moguć rezultat.