TIM

Jedan od najpoznatijih arhitekata današnjice Daniel Libeskind i ugledna konsultatnska kuća za javne prostore Gehl Architects, angažovani su kako bi zajedno sa našom kompanijom Lukom Beograd razvili viziju novog urbanog kompleks.

Luka Beograd

PRESS

TIM

Područje Master plana je znatne površine i obuhvata deo priobalja Dunava, u neposrednoj blizini Starog grada, što ga čini veoma delikatnom lokacijom čija rekonstrukcija, sa jedne strane, zavisi od niza faktora različite prirode, a sa druge strane ima dalekosežan efekat ne samo na razvoj neposrednog okruženja već i grada u celini.

Zbog toga je izrada Master plana izuzetno kompleksan proces koji je zahtevao holistički pristup (interdisciplinaran i sveobuhvatan) odnosno sagledavanje mogućnosti izgradnje i korišćenja ovog prostora sa različitih aspekata - urbanističkog, ekonomskog, ekološkog, saobraćajnog, sociološkog...

Realizacijom Master plana Beograd dobija novi "Grad na vodi", urbani centar sa svim oblicima aktivnosti koji jedan prostor čine kvalitetnom gradskom i životnom sredinom- kompletna saobraćajna i infrastrukturna opremljenost područja, svi oblici zdravstvenih, obrazovnih i socijalnih službi, bogata ponuda kulturnih i sportsko-rekreativnih sadržaja... Neki od planiranih sadržaja imali bi i gradski značaj a otvoreni javni prostori trebalo bi da predstavljaju važne gradske destinacije. Iz tih razloga, proces transformacije područja Master plana jeste od velikog značaja za sam grad, njegova realizacija imaće veliki uticaj na dalji razvoj Beograda pa i treba da se odvija u kontekstu njegovog razvoja.

U izradi Master plana učestvovao je veliki broj stručnjaka iz različitih domena a sa ciljem sagledavanja svih problema koji mogu da se pojave u različitim fazama realizacije procesa rekonstrukcije, počev od izrade projekta, preko izgradnje pa sve do ekspolatacije.

Takvim pristupom su istražene sve specifičnosti lokacije i mogućnosti njene izgradnje i kasnije korišćenje , uz primenu iskustva drugih gradova koji su već prošli ili su uveliko u procesu rekonstrukcije svojih priobalja.

U izradu Master plana uključeni su brojni akteri:

Konsultantske i projektantske firme:

 • Gehl Architects Urban Quality Consultants, Copenhagen, Danmark
 • Studio Libeskind, New York
 • Cowi A/S, Aalborg, Denmark
 • PTV Traffic Consultants, Karlsruhe, Germany
  Scott Wilson, Traffic and Environmental Consultants, London, VB
 • Colliers International, London and Belgrade
 • Smart Futures London, VB
 • Conzit, Beograd
 • GisteC Consulting, Beograd
 • CEP, Centar za planiranje urbanog razvoja, Beograd

Samostalni konsultanti:

 • Prof. Colin Fournier,
  + Profesor arhitekture i urbanizma na Bartlet školi arhitekture, Univerziteta UCL u Londonu
 • Prof. dr Nikos Kalogirou
  + Šef katedre na Odseku za arhitekturu Univerziteta Aristotel u Solunu
 • Dr Stavros Vergopoulos
  + Arhitekta, doktor nauka, Univerzitet u Edinburgu
  + Predavač, Odsek za arhitekturu Univerziteta Aristotel u Solunu
 • Dr Irena Sakellaridou
  + Arhitekt, magistar nauka, doktor nauka UCL
  + Vanredni profesor, Odsek za arhitekturu Univerziteta Aristotel u Solunu
 • Yota Adilenidou Arhitekta,
  + Magistar nauka, AAD GSAPP,
  + Univerzitet Aristotel u Solunu,
  + Univerzitet Kolumbija u Solunu
 • Charles Hughes B.Arch(Hons) MSc RIBA
  + Chairman of Smart Futures Limited,
  + Chairman of the Steering Committee for the CoreNet/American Institute of Architects Global Sustainable Design Leadership Awards,
  + Member of the European Urban Regeneration Council of the Urban Land Institute.
 • Sotiris Theofanis
 • Robert Burhardt,
  + Studirao na umetničkoj školi u Glazgovu, završava diplomski na Tehničkom univerzitetu u Berlinu. Zanima ga modernizam spomenika posvećenih Narodnoj oslobodilačkoj borbi u Jugoslaviji

Gradske institucije:

 • Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, Beograd
 • Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, Beograd
 • Urbanistički zavod Beograda, Beograd

Univerziteti:

 • Aristotelis Univerzitet, Solun
 • Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • University College London, UCL, UK

Konsultantska kuća Gelh Arhitects je na osnovu analize javnog života, upotrebe javnog prostora i urbane matrice Beograda formulisala strategije i smernice razvoja područja kao okvir detaljnije planske dokumentacije i Master plana.

Postavljene strategije i smernice predstavljaju okvir za skup urbanih kvaliteta javnog prostora definisanih iz perspektive čoveka i svakodnevnih aktivnosti. One treba da osiguraju kvalitetan prostor na obali reke, dinamičan javni život, socijalnu interakciju i raznovrsnost i različitost unutar novog urbanog konteksta koji će postati integralni deo grada.

Daniel Libeskind Studio je na osnovu strategija pristupio relizaciji Master plana koji predstavlja strukturnu osnovu čitavom kompleksu, njegovim postojećim i potencijalnim prednostima.

Master plan je sofisticiran model koji određuje uputstva za projektovanje javnih površina, način na koji su ulice, skverovi i otvoreni prostori kvartova povezani, definiše visinu i dimenzije zgrada, utvrđuje predloženu povezanost zgrada i otvorenog prostora, identifikuje mrežu obrazaca kretanja pešaka, biciklista, vozila ili javnog transporta.

Master plan takođe definiše osnove za određivanje najvažnijih infrastrukturnih elemenata i funkcionalnih potreba kao i ograničenja koja proizilaze iz same lokacije i povezuje fizičku formu sa društveno-ekonomskim i kulturnim okruženjem.

Postavljene kriterijume za ostvarivanje urbanističkih kvaliteta Daniel Libeskind studio je razradio kako bi sa jedne strane aktivirao veliki potencijal priobalja i izuzetnu lokaciju transformisao u atraktivnu destinaciju Beograda, a sa druge strane novi urbani razvoj obimom i strukturom povezao s postojećom urbanom matricom , identitetom i dinamikom, starog jezgra grada.

COWI

COWI

Je vodeća konsultantska grupa severne Evrope koja pruža usluge iz oblasti inženjeringa, ekologije i ekonomije.

Pročitajte više

Arup

Arup

Arup je internacionalna firma planera, projektanata, arhitekata, inženjera i konsultanata, osnovana 1946. godine od strane Ove Arupa, nosioca počasne titule Ser u Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Severne Irske. Danas, to je jedna od najvećih i najuspešnijih internacionalnih konsultantskih kuća u svetu, sa oko 10,000 zaposlenih u 90 kancelarija u više od 35 zemalja

Pročitajte više

Colliers

Colliers

Colliers Macaulay Nicolls Inc. (CMN) koji posluje pod imenom Colliers International je na svetskom nivou vodeći konsultant iz oblasti nekretnina koji obezbeđuje sve vrste usluga korisnicima, vlasnicima i investitorima u nekretnine širom sveta. Colliers posluje u 294 kancelarije u 61 državi.

Pročitajte više

PTV

PTV

PTV Planung Transport Verkehr od 1979 nudi širok spektar inženjering i konsalting usluga iz oblasti saobraćaja:(Master) planiranje, planiranje javnog transporta, ITS - upravljanje saobraćajem, kao i ekonomije saobraćaja i transportnog inženjeringa.

Pročitajte više

Scott Wilson

Scott Wilson

Scott Wilson je globalna inženjerska i idizajn konsalting grupa.Sa sedištem u Velikoj Britaniji, grupa ima razvijenu mrežu širom sveta sa 80 kancelarija i preko 6.000 zaposlenih.

Pročitajte više

Smart Futures

Smart Futures

Smart Futures je međunarodni konsalting specijalizovan za održivi razvoj i korporativnu društvenu odgovornost sa klijentima iz državnog , bankarskog i korporacijskog sektora.

Pročitajte više

Conzit

Conzit

Osnivači i konsultanti CONZIT-a su dugogodišnji istraživači privredne stvarnosti, marketinga i poslovnog restrukturiranja.

Pročitajte više

CEP

CEP

CEP je firma koja se 30 godina bavi urbanističkim i prostornim planiranjem, arhitektonskim projektovanjem, planiranjem saobraćaja i upravljanjem projektima u građevinarstvu. Generacije CEP-ovih stručnjaka izgradile su prepoznatljivu metodologiju rada u oblastima:

Pročitajte više

Slavimir Stojanović

Slavimir Stojanović

Slavimir Stojanović grafički dizajner, rođen je u Beogradu. Posle završene srednje dizajnerske škole studirao je na Akademiji primenjenih umetnosti i dizajna u Beogradu, kao i na HDK (Hogskollan for Design och Konsthantwerk) u klasi profesora H. C. Ericsona u Geteborgu ( Švedska).

Pročitajte više

GISTEC

GISTEC

GISTEC Consulting je preduzeće za projektovanje, osnovano u septembru 2005.god

Pročitajte više

The Aristotle University of Thessaloniki

The Aristotle University of Thessaloniki

Kao predstavnici katedre za arhitekturu Aristotelovog univerziteta u Solunu, početkom maja smo predložili Luci Beograd da organizuje studentsku radionicu u Solunu čija bi tema bila aktivacija beogradskog dunavskog priobalja.Luka Beograd je sa oduševljenjem prihvatila naš predlog i uz njihovu pomoć kao i uz podršku Aristotelovog univerziteta, radionica će biti održana od 26. septembra do 10. oktobra 2008.

Pročitajte više

University College London Colin Fournier

University College London Colin Fournier

Prof. Colin Fournier je u ime beogradske delagacije predstavio projekat Belgrade Waterfront, na Waterfront Expo u Liverpulu 2008 godine.

Pročitajte više

Arhitektonski fakultet Beograd

Cilj saradnje je bio da se kroz nastavni program i kvalitetno akadademsko istraživanje obrade aktuelne teme koje imaju formativni uticaj na budućnost grada Beograda.

Pročitajte više

Urbanistički zavod

Urbanistički zavod

Urbanistički zavod Beograda je javno urbanističko preduzeće osnovano od strane Skupštine grada Beograda za potrebe izrade planskih dokumenata od interesa za izgradnju i uređenje Beograda.

Pročitajte više

New Page Internet Consulting

New Page Internet Consulting

New Page Internet Consulting je agencija koja se bavi kreativnim prezentacijama u domenu novih medija.

Pročitajte više

Konsultanti