Luka Beograd

PRESS

Veliki javni park

Drveće i zelenilo u urbanoj sredini pozitivno utiču na čoveka i u velikoj meri unapredjuju kvalitet življenja.
Doprinose umanjenju buke i zagađenja, koji predstavljaju problem svakog velikog grada, ali takođe i estetskom izgledu prostora i njegovoj privlačnosti.

Studije su pokazale da osobe koje žive u blizini zelenih površina godišnje trpe tri puta manji stres u odnosu na one koje tu mogućnost nemaju . Isti odnos je ustanovljen sa poredjenjem radnih prostora i zelenih površina.

Zelenilo danas ima takodje sve značajniju ulogu i u stvaranju zdravog okruženja koje nudi mogućnost za fizičku aktivnost i razonodu.

Sve napred navedeno postavlja zahtev da se pred svaki novi razvoj kreira ekološka raznovrsnost i prostor za aktivnu i pasivnu rekreaciju tokom cele godine.

Cilj strategije je da se izgradi kontinuirana zelena površina duž cele lokacije kao novi javni park, koja bi predstavljala zelenu oazu u neposrednoj blizini strogog centra grada.

Linearni park veličine 16 ha postaće integralni deo gradskog jezgra i prostiraće se u rasponu koji je identičan Bulevaru Despota Stefana (ul.29 novembra), od završetka Francuske ulice do Pančevačkog mosta. U svom najširem delu, koji je direktno povezan sa Francuskom ulicom, odgovaraće veličini tri fudbalska stadiona.

Svaki deo parka će nuditi različite teme i funkcije uključujući raznovrsne pejzaže i javne atrakcije. Pružaće mogućnost za rekreativne i sportske aktivnosti, izlete, odmor i zabavu, čime će postati privlačan za različite grupe korisnika tokom cele godine.
Karakteristike zelenih struktura će varirati od kvarta do kvarta , neke će imati odlike kultivisanog parka, dok će druge biti nalik divljem proplanku, što će doprineti stvaranju jedinstvenog okruženja i identiteta novog dela grada.

Pogled na Dunav i lučki basen, zeleni elementi koji su vezani za reku kao i neposredna blizina atraktivnog šetališta na obali daće dodatnu vrednost i poseban kvalitet novom parku Beograda, koji poseduje malo gradova u svetu.