Luka Beograd

PRESS

Umrežene javne površine

Strategija polazi od toga da prilikom razvoja nove urbane celine, ljudi treba da budu u središtu pažnje od početka procesa planiranja, nakon toga javni prostor i na kraju objekti i zgrade.

1.Ljudi

Ovaj pristup podrazumeva sagledavanje svakodnevnih aktivnosti svih potencijalnih korisnika, koji će biti prisutni u novom delu grada, novih stanara, zaposlenih, posetilaca i turista. Svakodnevni život je u velikoj meri povezan sa javnim prostorom i zavisi od njegovog kvaliteta, dinamike i privlačnosti, tako da najvažnije parametre u procesu planiranja nove urbane sredine, predstavljaju vizija javnog života i područje javnih površina.

2. Prostor

Kada se razmatraju naselja, gradovi kao celina, pa i samo jedna ulica, javni prostor predstavlja veoma važan aspekt. On treba da omogući različite aktivnosti i sadržaje, da se sastoji od različitih mesta- trgova, platoa, pešačkih zona, parkova, sportskih terena - koja će sve korisničke grupe privući da se upoznaju sa svojim okruženjem i počnu da ga koriste.

3. Zgrade

Kvalitet i tip zgrada se zatim razvija u odnosu na karakter javnog prostora, kako bi se na najbolji mogući način povezale funkcije i aktivnosti u zatvorenom i otvorenom prostoru, čime se dalje doprinosi kvalitetu življenja.
U gornjem dijagramu krugovi različitih boja predstavljaju različite karaktere javnih površina. Razvojem svakog pojedinačnog kvarta utvrdiće se i karakter konkretne javne površine. Neke će biti više lokalnog karaktera, dok će druge biti nove destinacije grada u zavisnosti od konkretnih smernica i lokacije kvarta.


Dva snažna elementa, kontinuirano priobalje i veliki javni park koji se paralelno prostire uz obalu, direktno su povezana sa strogim centrom grada, i daće poseban kvalitet ne samo novom razvoju već i celom Beogradu.

Atraktivna mreža pešačkih i biciklističkih staza povezivaće sve kvartove, linearni park i obalu sa stalnom promenom perspektiva i koridora koji omogućavaju pogled na Dunav.

Šetalište na obali i prostor oko lučkog basena biće rezervisani isključivo za pešake i bicikliste, a dodatne staze su predviđene na nižem nivou, blizu vode.

Linearni park sadrži dodatne pešačke i biciklističke staze duž cele lokacije. Pešačka zona kao produžetak Francuske ulice, izlazi na obalu Dunava i kratak most koji spaja dve strane lučkog basena, povezujući obalu u neisprekidano šetalište, novu destinaciju za sve gradjane Beograda.