Luka Beograd

PRESS

Hijerarhija ulica

Hijerarhija ulica stvara uslove za uravnoteženu saobraćajnu mrežu i laku orijentaciju.
Uravnotežen saobraćaj obezbeđuje dostupnost za sve oblike prevoza, pri čemu se automobilski svodi na minimum. Različite dimenzije ulica jasno ukazuju na karakter i posebnu namenu ulica čime olakšavaju orijentaciju i snalaženje u novom okruženju.

Saobraćajna mreža daje dovoljno pristupa svakom kvartu i javnim odredištima, smanjujući pritom saobraćaj vozila između kvartova. Prioritet se daje javnom prevozu, pešacima i biciklistima.

Novi Dunavski bulevar je glavna gradska arterija (1. tip ulice) sa dve pune trake u svakom pravcu, trakama za parking/utovar, trakama za bicikle i 3 metra širokim trotoarima, oivičenim drvećem. Produžetak Francuske ulice kao i druga dva glavna bulevara koji povezuju stari deo grada sa obalom, predstavljaju glavne lokalne arterije (2. tip ulice) sa dve trake u svakom pravcu (od kojih se jedna koristi za utovar u određeno vreme), prostorom za drveće, trakama za bicikle i 3 metra širokim trotoarima.

Sve ostale ulice su ulice kvartova (3. tip ulice) sa po jednom trakom u svakom pravcu, trakama za parking/utovar i 2,5 metra širokim trotoarima. Hijerarhija ulica je dodatno označena i vrstom drveća i javnog zelenila (1.tip-široke ulice=veliko drveće, 2.tip-uske ulice=malo drveće i 3.tip-sporedne ulice=zelenilo i trava).