Luka Beograd

PRESS

Gustina

Gustina naseljenosti predstavlja odnos između broja stanovnika nastanjenih na određenom prostoru i njegove površine, i izražava se kao neto ili bruto gustina, a jedinica u kojoj se izražava je broj stanovnika po hektaru. Utiče na kvalitet i standard života i samim tim je bitan polazni parametar u stvaranju dinamičnih gradova.

Kako bi se obezbedio dinamičan gradski život, potrebno je obezbediti veliku gustinu, ali i definisan visokokvalitetan javni prostor koji nudi mogućnost različitih aktivnosti, kao i tiha mesta i parkove koji su idealni za predah od gradske vreve.

Cilj Master plana je da stvori deo grada koji će se smatrati integralnim delom gradskog centra u pogledu uličnih aktivnosti i dinamičnosti javnih prostora. Da bi se ovo postiglo, neophodno je omogućiti veliku gustinu. Gustina varira u susedstvima izmedju 3,5 i 4. Pokrivenost tla varira izmedju 13% i 60%. Naspram ove gustine, 16 ha javne zelene površine izvan kvartova uključujući park i obalu, predstavljaju 40% od ukupne površine lokacije. U okviru kvartova, nude se raznovrsni javni otvoreni prostori u obliku zelenih i popločanih površina, duž lokalnih dvorišta

Zgusnuto gradsko tkivo je razdeljeno na manje celine kako bi se kreirala fleksibilnost i raznovrsnost, radi daljeg razvoja i višestruke namene. Male jedinice se lako kombinuju tokom onih perioda kada postoji potražnja za većim jedinicama, dok je obrnuto teže postići.