POVEZANOST

Urbana matrica kompleksa se nastavlja na ostali deo grada, tako da će se postojeće ulice produžiti u nove saobraćajnice.

Luka Beograd

PRESS

POVEZANOST

Uspešnost velikog projekta kao što je „Grad na vodi" u velikoj meri zavisi od njegove povezanosti sa ostalim delovima grada s obzirom da je industrijska zona na kojoj će biti izgrađen, planski bila odvojena.
Dovoljan broj saobraćajnica i kvalitetne veze novog centra sa starim delom grada u tom smislu predstavljaju neophodnost i najveći strateški zadatak novog razvoja.

Urbana matrica kompleksa se nastavlja na ostali deo grada, tako da će se postojeće ulice samim tim produžiti u nove saobraćajnice.

Međutim da bi se obezbedila dobra povezanost planirano je da se izgrade i sledeće saobraćajnice:

  • podvožnjaci u Francuskoj , Dunavskoj i Knežopoljskoj ulici
  • nadvožnjaci u Cvijićevoj i Mitropolita Petra koji povezuju lokaciju sa Bulevarom Despota Stefana
  • novi Dunavski bulevar umesto Dunavske ulice (sa tri trake u oba smera) koji će kao glavna arterija novog centra znatno poboljšati protok vozila
  • uvođenje linija Beovoza -kao deo razvojnih planova železnice do 2012.god -sa dva putnička stajališta na području Luke Beograd, koje će povećati kvalitet javnog prevoza i redukovati saobraćaj automobila
  • linija LRT (ili metroa) u neposrednoj blizini područja, od Trga Republike, Bulevarom Despota Stefana do Karaburme(saobraćajni plan Beograda)