VIŠESTRUKA NAMENA

Integracija funkcija i sadržaja u urbanom prostoru, stvara uslove za preklapanje raznovrsnih aktivnosti, dinamičnu atmosferu i otvorenost za najrazličitije grupe korisnika tokom cele godine.

Luka Beograd

PRESS

VIŠESTRUKA NAMENA

Princip višestruke namene (tzv. mix-use) je danas imperativ u savremenom urbanističkom planiranju. Primenjuje se na javne prostore, naselja, poslovne i tržne centre, sportske komplekse, parkove, ulice i pojedinačne zgrade.
Predstavlja mešanje funkcija i namena kako bi se kreirali prostori koji su živi i dinamični tokom celog dana.

On je odgovor na posledice monofunkcionalnog pristupa koji je dugo dominirao u prostornom planiranju u većini gradova sveta. Uobičajeni izraz "spavaonica" koji se često upotrebljava za stambena naselja ili delove grada, najbolje ilustruje posledice ovog načina mišljenja koji je strogim deljenjem funkcija, na stanovanje, rad, saobraćaj i razonodu proizveo mesta koja karekterišu pasivnost, jednoličnost i izolacija.

Integrišući funkcije i sadržaje u urbanom prostoru, princip višestruke namene međutim, stvara uslove za preklapanje raznovrsnih aktivnosti, dinamičnu atmosferu i otvorenost za najrazličitije grupe korisnika tokom cele godine.

Princip višestruke namene je primenjen na nivou celokupnog Master plana, sve kvartove, novo šetalište na obali Dunava, veliki park, javne površine ali i svaku parcelu i objekat posebno tako da su u različitim odnosima uvek zastupljene sve funkcije: stanovanje, komercijalne delatnosti, kultura, sport, javne namene, rekreacija i sl.

Kada je reč o kvartovima svaki kvart je po svojoj nameni, karakteru i specifičnom identitetu poseban i dizajniran u skladu sa višestrukom namenom.

Spoj namena se prilagođava posebnom položaju svakog kvarta. U zavisnosti od svog položaja neki će biti sličniji centru grada, dok će drugi biti više stambenog karaktera sa lokalnim radnjama, salonima, vrtićima za decu i školama.

Kvartovi se takodje razlikuju i u pogledu ulične šeme, odnosa izmedju objekata prema otvorenim prostorima, odnosa različitih visina izmedju zgrada i po karakteru javnih površina. Svaki kvart ima program koji obuhvata mesta za sastajanje, znamenite objekte i jedinstvene karakteristike koje mu daju njegov sopstveni identitet. Šetalište na obali i linearni park povezuju kvartove u koherentnu celinu, istovremeno obezbeđujući svakom od njih pristup reci, raskošnom zelenom pojasu i samom gradu.