DANIEL LIBESKIND I JAN GEHL

Daniel Libeskind, jedan od najpoznatijih arhitekata današnjice i Jan Gehl, ugledni urbanista, ekspert za javne prostore, angažovani su na projektu „Grad na vodi" Luke Beograd i uređenju beogradskog priobalja.

Master plan

Luka Beograd

PRESS

VIZIJA

Projekat Grad na vodi predstavlja prvi značajan korak u pravcu aktiviranja velikih potencijala koje Beograd poseduje zahvaljujući svojim rekama. Kreiran potpuno u skladu sa savremenim urbanističkim principima, projekat će pružiti značajan doprinos razvoju Beograda u evropsku metropolu sa osobenim i prepoznatljivim identitetom i dodatno potvrditi da kao grad na medjunarodnom planu pripada modernom svetu.

Strategija Povezanost Mix use Faznost

Strategija

U prethodnim decenijama, najveći svetski gradovi postepeno su otkrivali svoja priobalja i njihove potencijale, transformišući zastarale i nefunkcionalne industrijske zone u kvalitetne lokacije sa višestrukim namenama, stambenog, komercijalnog, kulturnog i sportskog karaktera.

Pročitajte više