Princip vistruke namene je primenjen na nivou celokupnog Master plana , sve kvartove, novo šetalište na obali Dunava, veliki park, javne površine ali i svaki parcelu i objekat posebno tako da su u različitim odnosima uvek zastupljene sve
funkcije: stanovanje, komercijalne delatnosti, kultura,sport, javne namene, rekreacija i sl.

Kada je reč o kvartovima svaki kvart je po svojoj nameni, karakteru i specifičnom identitetu poseban i dizajniran u skladu sa višestrukom namenom.

Spoj namena se prilagođava posebnom položaju svakog kvarta. U zavisnosti od svog položaja neki će biti sličniji centru grada, dok će drugi biti više stambenog karaktera sa lokalnim radnjama, salonima, vrtićima za decu i školama.

Kvartovi se takodje razlikuju i u pogledu ulične šeme, odnosa izmedju objekata prema otvorenim prostorima, odnosa različitih visina izmedju zgrada i po karakteru javnih površina. Svaki kvart ima program koji obuhvata mesta za sastajanje, znamenite
objekte i jedinstvene karakteristike koje mu daju njegov sopstveni identitet. Šetalište na obali i linearni park povezuju kvartove u koherentnu celinu, istovremeno obezbeđujući svakom od njih pristup reci, raskošnom zelenom pojasu i samom gradu.