Princip višestruke namene (tkz. mix-use) je danas imperativ u savremenom urbanističkom planiranju. Primenjuje se na javne prostore, naselja, poslovne i tržne centre, sportske komplekse, parkove, ulice i pojedinačne zgrade.

Predstavlja mešanje funkcija i namena kako bi se kreirali prostori koji su živi i dinamični tokom celog dana.

On je odgovor na posledice monofunkcionalnog pristupa koji je dugo dominirao u prostornom planiranju u većini gradova sveta. Uobičajeni izraz "spavaonica" koji se često upotrebljava za stambena naselja ili delove grada, najbolje ilustruje posledice ovog načina
mišljenja koji je strogim deljenjem funkcija, na stanovanje, rad, saobraćaj i razonodu proizveo mesta koja karekterišu pasivnost, jednoličnost i izolacija.

Integrišući funkcije i sadržaje u urbanom prostoru, princip višestruke namene međutim, stvara uslove za preklapanje raznovrsnih aktivnosti, dinamičnu atmosferu i otvorenost za najrazličitije grupe korisnika tokom cele godine.