OBAVEŠTENJA AKCIONARIMA

Luka Beograd

OBAVEŠTENJA AKCIONARIMA

OBAVEŠTENJA AKCIONARIMA

Luka Beograd a.d. - zapisnik sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara Luke Beograd održane 29.06.2021. godine.

Luka Beograd a.d. - zapisnik sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara Luke Beograd održane 29.06.2021. godine.

, 12. 07. 2021,


E-MAIL
PRINT
PRINT
Luka Beograd a.d - objava donetih odluka i rezultata glasanja na redovnoj Skupstini akcionara od 29.06.2021. Godine

Luka Beograd a.d - objava donetih odluka i rezultata glasanja na redovnoj Skupstini akcionara od 29.06.2021. Godine

Beograd, 01. 07. 2021,


E-MAIL
PRINT
PRINT