OBAVEŠTENJA AKCIONARIMA

Luka Beograd

OBAVEŠTENJA AKCIONARIMA

OBAVEŠTENJA AKCIONARIMA

Luka Beograd- zapisnik sa održane redovne sednice skupštine akcionara od 29.06.2022.godine

Luka Beograd- zapisnik sa održane redovne sednice skupštine akcionara od 29.06.2022.godine

Beograd, 08. 07. 2022,


E-MAIL
PRINT
PRINT
Luka Beograd - objava donetih odluka i rezultata glasanja sa redovne sednice Skupštine akcionara Društva održane dana 29.06.2022. godine

Luka Beograd - objava donetih odluka i rezultata glasanja sa redovne sednice Skupštine akcionara Društva održane dana 29.06.2022. godine

Beograd, 30. 06. 2022,


E-MAIL
PRINT
PRINT